Готові роботи
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ID:27778)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 40
Зміст Вступ Основна частина 1. Загальні відомості про підприємство 2. Комплексний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2.1 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (економічний, правовий, політичний, культурний) 2.2 Аналіз зовнішніх ринків та конкуренції (чинники конкуренції в галузі та проблеми просування на зовнішній ринок) 2.3 Функціональний аналіз менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 3. Пропозиції щодо вдосконалення механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єкта господарювання Висновки Список використаних джерел В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є одним із важливих чинників стабільного розвитку національного господарства країн світу. В сучасних умовах жодна країна не може самостійно ефективно розвивати виробничі процеси на рівні вимог науково-технічного розвитку. Тільки використовуючи переваги сукупного міжнародного науково-технічного потенціалу, переваг міжнародного поділу праці, країни світового співтовариства, в тому числі і наша держава, можуть вирішувати господарські завдання, що забезпечують економічне зростання та піднесення добробуту населення. Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь» — лідер серед українських виробників морозива. «Мороженое № 1» — це не лише рекламний слоган, а й мета існування компанії. Саме тому продукція підприємства не лише задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції. Головним аспектом зовнішньоекономічної діяльності ВАТ „Житомирський маслозавод” є експорт продукції. Найбільша питому вагу в експорті ВАТ „Житомирський маслозавод” займають два види продукції: морозиво і сухе молоко. Динаміка експорту тісно пов'язана з динамікою випуску продукції. Розрахунки з контрагентами ВАТ „Житомирський маслозавод” робить за допомогою таких форм розрахунків, як акредитив, банківська гарантія і по факту постачання. Формування цін на експортну продукцію відбуваються з орієнтацією на світовий рівень. На ВАТ „Житомирський маслозавод” розроблена ефективна облікова політика підприємства, розроблена і впроваджена система фінансового планування й обліку, розроблена технологія керування витратами і прибутком підприємства. Для підвищення ефективності управління імпортними операціями на ВАТ «Житомирський маслозавод» необхідно переглянути механізм формування контрактних імпортних цін. В системі управління формуванням контрактних імпортних цін підприємства на споживчі товари значну роль відіграє оцінка ефективності результатів ціноутворення, яка в свою чергу досить часто виступає основним показником доцільності здійснення зовнішньоекономічної операції. Система базується на основних методичних принципах: Наявність альтернативних постачальників потребує проведення порівняльних розрахунків вартості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, мита, податків тощо з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1 Аналіз динаміки реалізації продукції ВАТ “Житомирський маслозавод”, т Таблиця 2 Аналіз структури реалізації продукції ВАТ “Житомирський маслозавод”, т Таблиця 3 Екстраполяційний прогноз темпів росту обсягів реалізації продукції ВАТ “Житомирський маслозавод” Таблиця 4 Аналіз структури реалізованої продукції на зовнішньому ринку ВАТ «Житомирський маслозавод» Таблиця 5 Структура собівартості сухого молока у 2008 році, % Таблиця 6 Розрахунок ефективності експорту сухого молока Таблиця 7 PEST-аналіз тенденцій макросередовища, що мають істотне значення для ВАТ “ Житомирський маслозавод ” Таблиця 8 Сегментація регіонального ринку молочних продуктів для ВАТ “Житомирський маслозавод” Рис. 1 Ринкові сегменти, що обираються ВАТ “Житомирський маслозавод»” в якості цільових для виробництва йогуртів Таблиця 9 Розрахункова таблиця конкурентного становища регіональних підприємств молочної промисловості Рис. 2 Карта стратегічних груп конкурентів ВАТ “Житомирський маслозавод” Таблиця 10 Загальні характеристики сильних і слабких сторін ВАТ “Житомирський маслозавод” Таблиця 11 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ “Житомирський маслозавод” Рис. 3. Матриця можливостей ВАТ “Житомирський маслозавод” Рис 4. Матриця загроз ВАТ “Житомирський маслозавод” Рис. 5. Матриця SWOT для ВАТ “Житомирський маслозавод” Рис 6. Організаційна структура управління ВАТ “Житомирський маслозавод” Таблиця 12 Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ«Житомирський маслозавод» протягом 2007– 2008 рр. Таблиця 13 Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Житомирський маслозавод» Рис. 7. Аналіз стратегічних цілей ВАТ “Житомирський маслозавод” за допомогою їх декомпозиції методом забезпечення необхідних умов
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення