Готові роботи

Рух персоналу (ID:41216)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 24
Зміст Вступ 1. Сутність руху кадрів на підприємстві 2. Показники руху кадрів Висновки Практичне завдання Список використаних джерел Організація руху кадрів має в розстановці персоналу принципове значення, так як забезпечує заміну вакантних місць і дотримання планової кар’єри працівників. Рух кадрів складається із таких процедур: Підвищення на посаді чи кваліфікації, коли службовець переходить на більш високу посаду, а робітник отримує новий розряд. Переміщення, коли працівник переводиться на інше рівноцінне місце роботи (цех, відділ, служба) в міру виробничої необхідності чи зміни харакеру праці. Пониження, коли в зв’язку зі зміною його потенціалу робітник переводиться на більш низьку посаду чи за результатами атестації на більш низький розряд для робітника. Звільнення з підприємства, коли працівник повністю змінює місце роботи в зв’язку з незадовільними умовами праці або невідподідністю займаній посаді. Вихідними даними для організації руху кадрів є: – моделі службової кар’єри ; – рішення атестаційної комісії; – філософія підприємства; – штатний розпис підприємства; – посадові інструкції; – особові інструкції; – особові справи співробітників; – накази керівника з кадрових питань; – контракти співробітників; – положення про оплату праці. Рух кадрів здійснюється згідно з кадровою політикою.
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення